nasiran
06 مهر 1401 - 13:20

آغاز بازرسی نماینده یونسکو از ماسوله برای ثبت جهانی

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از آغاز بازرسی نماینده یونسکو از شهر تاریخی ماسوله خبر داد. ولی جهانی گفت: نعیمه احمد بن قاری نماینده یونسکو و هیئت همراه از امروز تا ۱۱ مهر ماه از منظر فرهنگی تاریخی ماسوله را بازرسی خواهند کرد تا پس از ارزیابی، پرونده این شهر تاریخی برای ثبت جهانی در سازمان یونسکو مطرح شود. سازمان یونسکوخلیل بهروزی فر، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه روند ثبت جهانی ماسوله از سال ۹۹ در حال پیگیری است، اظهار امیدواری کرد؛ با ثبت جهاتی ماسوله شاهد رونق گردشگری در این شهر تاریخی باشیم. ثبت جهاتی ماسولهموسی فکور، فرماندار فومن نیز گفت: رفع موانع موجود در ماسوله که از یک سال پیش آغاز شده بود، دیروز به پایان رسید و امروز آماده بازدید نماینده یونسکو است. بیشتر بخوانید بیشتر بخوانیدتشکیل دفتر رفع موانع ثبت جهانی ماسوله در گیلان ثبت جهانی ماسوله، حیثیت گیلان است نصب ۱۳۰ تابلوی راهنمای دو زبانه در ماسولهتشکیل دفتر رفع موانع ثبت جهانی ماسوله در گیلانتشکیل دفتر رفع موانع ثبت جهانی ماسوله در گیلانثبت جهانی ماسوله، حیثیت گیلان استثبت جهانی ماسوله، حیثیت گیلان استنصب ۱۳۰ تابلوی راهنمای دو زبانه در ماسولهنصب ۱۳۰ تابلوی راهنمای دو زبانه در ماسولهماسوله با ۳۵۰ خانه تاریخی و قدمتی ۸۰۰ تا هزار ساله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در ۶۲ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان قرار دارد. خانه تاریخیاین میراث ارزشمند گیلان سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. فهرست آثار ملیباشگاه خبرنگاران جوانگیلانرشت
شناسه خبر: 760717