nasiran
06 مهر 1401 - 22:13

آغاز کشت پاییزه در استان قزوین

سال زراعی جدید با کشت پاییزه در اراضی کشاورزی استان قزوین آغاز شده است. ره انجام  معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: برنامه کشت پاییزه در سال زراعی جدید آغاز شده است و برای کشت سه محصول گندم، جو و کلزا برنامه ریزی شده است.ره انجام افزود: ۴۹ هزار هکتار برای کشت گندم آبی، ۱۱۲ هزار هکتار برای گندم دیم، ۱۰ هزار هکتار برای کلزار و ۳۰ هزار هکتار برای جو اختصاص یافته است.به گفته وی، یک شرکت در زمینه تولید بذر گندم دیم و ۴ شرکت در زمینه تولید بذر گندم و جو آبی فعالیت دارند که این شرکت‌ها ۲۵ نمایندگی برای توزیع بذر دارند. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 761816